{ 'anonymize_ip': true }

maandag 23 februari 2015

Boek

Boek


It hat net folle mei nifeljen te krijen, mar wol mei Frysk: ik had in boek lêzen, "Op klompen troch de dessa" fan Hylke Speerstra. 


It is in boek weryn "Indiëgongers" fertelle oer wat se meimakke ha. In stikje skiednis wêr 't ik eins sawat neat fan wist. Fan ús mem hearde ik dat har âldste broer der ek west hat, mar hij hat der noait wat fan ferteld. In rare tiid moat it west ha. Net foar te stellen dat de jonge mannen, sa krekt nei de twadde wrâldkriich safier fuort moasten, foar sa'n lange tiid, jierren lang! Ferskriklik. 
Hylke Speerstra skriuwt alle haadstikken yn in oare toan, de toan fan de ferteller. Dat hat er moai dien. 

It is net in moai ferhaal, mar wol in oanrieder!

Groetnis fan it Nifelwyfke


1 opmerking:

  1. Ja, dy ha ik ek lêzen. Slim wat derr allegearre bart is. En dan te betinken dat se werom kamen en fan harren ferwachte waard dat se de tried wer oppakten fan it deistige libben. Gjin omtinken foar de trauma's dy't se dochs wol oprûn hawwe. Bewûndering foar dizze minsken. Spitich dat dat no pas yn de media komt.
    groet, Wiepkje

    BeantwoordenVerwijderen