{ 'anonymize_ip': true }

zaterdag 14 februari 2015

In tút fan...

In tút fan...


Hjoed is it 14 febrewaris en dat is Falentynsdei. Der wie in aardiche aksje fan Post.nl, koest juster post ferstjûre met in tút! 


No bin ik net sa fan 'e lippestift, ik ha der spesjaal ien foar helle :-)In hiele steapel tútsjes fan my! 
Soe Doutzen der ek oan meidien ha? 


Ik ha der al wille om, wat soene de reaksjes wêze? Ha jimme der ek oan meidien? Of miskien sels post mei in tút krigen?  

De aksje is wat my oanbelanget tige slagge:Update: ik ha ek in tút krigen oer de post! Sjoch ek op myn oare bloch: hjir is de link.

Groetnis fan it Nifelwyfke

Reaksjes binne tige wolkom. Ik lês se graach.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten