{ 'anonymize_ip': true }

vrijdag 5 januari 2018

In Fryske sjaal

In Fryske sjaal


Yn novimber krige ik de fraach fan Friesland Post: "wolst in Fryske sjaal foar ús betinke?"
Fuortendaliks hippele der in idé by my binnen! 
Wa't myn oare blog folget, wit dat ik graach breidzje en dat ik it "schaduwbreien" my tige oansprekt. Yn 't Frysk soe it "skaadbreidzjen" wêze of miskien "yllúsjebreidsjen" nei de Ingelske term "illusion knitting". 

Yn elts gefal, hjir is de sjaal dy't ik makke ha:


Der wurde streepkes breide en út in bepaalde hoeke sjochst pompeblêden!
En dit patroan is te finen yn it earste nûmer fan 2018 fan de Friesland Post:


De sjaal stiet al foarop! 


Op myn oare blog, De Breimeisjes, hast kâns op in Friesland Post, sjoch hjir en lit dêr dan ek in réaksje efter! 

Earder makke ik al in mûtse foar Friesland Post, de #musthawwe.


Groetnis fan It Nifelwyfke!

Reagearje? Graach! 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten