{ 'anonymize_ip': true }

maandag 1 januari 2018

2018!

2018!2017 is foarby, no is 't tiid foar 2018!

Folle lok en seine tawinske!Groetnis fan It Nifelwyfke!

Reagearje? Graach! 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten