{ 'anonymize_ip': true }

Pagina's

donderdag 28 april 2016

Borduere

Borduere


Op dizze blog seach ik dat der plestik kanvas bestiet en dêr kinst op borduere. Dat like my wol wat, mar ik hie noch nea heard fan plestik kanvas en ik wist ek net wêr't ik soks keapje koe. 
En doe seach ik it samar by de Dorcas-winkel! Samar een gelokje! Ik hie der al oer skreaun op myn oare blog, mar hjir lit ik myn earste projekt sjen! Ik seach foar ynspiraasje op it wrâldwide web en seach hjir dit:


Dat woe ik ek meitsje! It gie al wat oars want ik rekkene yn gatsjes, mar it giet just om de krúskes. Myn eksimplaar is no wat smeller.
En ik borduerde mei katoen en dat is oan de tinne kant. Yn de foarbylden wurde heale krúskes borduerd en ik ha hele krúskes makke.


En dan noch blau derby:


In ring deromen dan tichtmeitsje. Dat haw ik ek mar mei in soarte fan krúskes dien.


De takommende doch ik mei dikker akryl jern, en dan mei heale krúskes. Dan kostet it ek minder tiid om it te meitsjen!


Groetnis fan It Nifelwyfke!

Reagearje? Graach! 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten