{ 'anonymize_ip': true }

dinsdag 1 september 2015

Oersette

Oersette


Om 't ik it wol moai fyn dat ik yn 't Frysk skriuwen leard ha en it byhâlde wol, bin ik dizze blog begûn. Mei wat help fan Praat mar Frysk kom ik in hiel ein ;-)No seach ik dat yn dizze moanne de Fryske Google oerset-wike is. Fan 21 oant en mei 26 septimber, hjir kinst der alles oer lêze. En kinst sels ek mei dwaan!

Meikoarten kinst dizze bloch ek oersette, tink.

Groetnis fan it Nifelwyfke!
(www.debreimeisjes.nl)

Reaksjes binnen tige wolkom. Ik lês se graach.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten