{ 'anonymize_ip': true }

maandag 14 april 2014

Skriuw mar Frysk

Skriuw mar Frysk


Oerdei lústerje ik faaks nei Omrop Fryslân en hjoed giet it oer it Frysk Diktee. En it giet oer "Skriuw mar Frysk". Tongersdei is it Fryske twitterdei, mar ik twitterje net....
Op dizze bloch besykje ik Frysk te skriuwen. Ik wol in pear kear yn 'e moanne wat skriuwe, mar der moat wol ynspiraasje wêze...
Ik seach wol dat der minksen binne dy't it yn 'e gaten hâlde oft It Nifelwyfke nijs hat. No, moarn is it sa fier: dan is der wer in nije bloch!

Wolle jimme ek Frysk skriuwe? Ik ha in soad oan Praat mar Frysk! En dat is ek te finen op facebook, sjoch hjir

En dan dit noch: Alle filmkes fan de Skriuw mar Frysk-kursus Frysk op social media mei professor Henk, kinst se hjir fine!


Oan't moarn!

Groetnis fan It Nifelwyfke!
(www.debreimeisjes.nl)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten