{ 'anonymize_ip': true }

zondag 1 januari 2017

2017

2017


De earste dei fan 2017! 365 dagen lizze foar ús.
We kinne der sels wat moais fan meitsje!

Alle lok en seine tawinkse! 

Groetnis fan It Nifelwyfke!

Reagearje? Graach! 

1 opmerking: