{ 'anonymize_ip': true }

maandag 1 september 2014

Mei 'k wol oer: moai wurd

Mei 'k wol oer: moai wurd


Op facebook krij ik de berjochtjses  fan Praat mar Frysk en hjoed seach ik it wurd fan 'e wike en dat is NEISIMMERJE. Wat in moai wurd! En sa 't it liket, kinne we ek neisimmerje! Wat in moaie berjochten. 
Ik mei wol oer dat Praat mar Frysk! De berjochten binne altyd ferrassend.

Ik kom meikoarten wer mei in pompeblêd-bloch, hjoed genietsje ik fan it neisimmerwaar!


Groetnis fan It Nifelwyfke!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten