{ 'anonymize_ip': true }

donderdag 12 juni 2014

Blomke yn gers

Blomke yn it gers


Wy hienen dit wykein in famyljewykein. Fansels hie ik wol wat te haken meinaam. It wie prachtich waar en ik haakte foar myn tantesizzer dizze bleate-fuotten-sandalen:Ik haakte dizze kear in bantsje fan 3 fêsten breed, mar fierder is it krekt as it sandaaltsje mei it pompeblêd, sjoch hjir.

It blomke makke ik sa: yn in magyske ring 6 fêsten. Yn de twadde kleur yn alle fêsten *3 lossen, 1 heale fêste*. Dan binne der 6 boochjes. Yn alle boochjes *1 heale fêste, 2 lossen, 3 stokjes, 2 lossen, 1 heale fêste*. 
Mei de ein- en begjintrieden kinst it moai op it "sandaaltsje" fêstsette!

Ik ha ek wolris in koweblomke haakt, sjoch hjir. Dat blomke is ek hiel geskikt!

Groetnis fan It Nifelwyfke!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten